نویسنده = سمیه بخشی پریخانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری تلفن همراه توسط معلمان و دانش آموزان در آموزش و یادگیری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-14

سمیه بخشی پریخانی؛ صادق حامدی نسب


شماره‌های پیشین نشریه