نویسنده = پرویز شریفی درآمدی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و اعتبار سنجی الگوی آموزشی استفاده از تلفن همراه برای دانش‌آموزان آسیب‌دیده بینایی: رهیافتی جدید در آموزش و یادگیری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 71-86

ذبیح اله اللهی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ پرویز شریفی درآمدی؛ داریوش نوروزی؛ علی دلاور


شماره‌های پیشین نشریه