نویسنده = علی دلاور
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی بر میزان یادگیری، انگیزه پیشرفت تحصیلی و مشارکت دانش‏آموزان کم‌توان ذهنی در درس ریاضی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1396، صفحه 15-28

حمیدرضا جنگی زهی شستان؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ شهلا پزشک؛ علی دلاور


2. تدوین و اعتباریابی الگوی طراحی ‌‌آموزشی صلاحیت‌های فناورانه دانشجو ‌معلمان بر اساس اسناد بالادستی ملی و بین‌المللی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1396، صفحه 53-68

اسماعیل زارعی زوارکی؛ روشن احمدی؛ داریوش نوروزی؛ علی دلاور؛ فریبرز درتاج


3. طراحی و اعتبار سنجی الگوی آموزشی استفاده از تلفن همراه برای دانش‌آموزان آسیب‌دیده بینایی: رهیافتی جدید در آموزش و یادگیری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 71-86

ذبیح اله اللهی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ پرویز شریفی درآمدی؛ داریوش نوروزی؛ علی دلاور


شماره‌های پیشین نشریه