نویسنده = حمیدرضا جنگی زهی شستان
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی بر میزان یادگیری، انگیزه پیشرفت تحصیلی و مشارکت دانش‏آموزان کم‌توان ذهنی در درس ریاضی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1396، صفحه 15-28

حمیدرضا جنگی زهی شستان؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ شهلا پزشک؛ علی دلاور


شماره‌های پیشین نشریه