کلیدواژه‌ها = یادگیری سیار
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه بر مهارت‌های خودتنظیمی و یادگیری دانشجویان

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1396، صفحه 69-77

افسانه حمزه ئی؛ محسن باقری؛ سعید موسوی پور


2. بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری تلفن همراه توسط معلمان و دانش آموزان در آموزش و یادگیری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-14

سمیه بخشی پریخانی؛ صادق حامدی نسب


شماره‌های پیشین نشریه