تعداد مقالات: 19
1. سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 0-0


2. بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری تلفن همراه توسط معلمان و دانش آموزان در آموزش و یادگیری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-14

سمیه بخشی پریخانی؛ صادق حامدی نسب


4. سواد رسانه‌ای: برنامه درسی مغفول در آموزش عالی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-17

حسین اسکندری؛ عباس تقی‌زاده


6. تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی بر میزان یادگیری، انگیزه پیشرفت تحصیلی و مشارکت دانش‏آموزان کم‌توان ذهنی در درس ریاضی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1396، صفحه 15-28

حمیدرضا جنگی زهی شستان؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ شهلا پزشک؛ علی دلاور


7. امکان سنجی اجرای برنامه درسی مبتنی بر وب ۲٫۰ در دانشگاه خوارمی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 19-33

آزاده زنگنه؛ مجید علی عسگری؛ سعید صفایی موحد


9. پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان از طریق سواد فناورانه معلمان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 31-43

یحیی معروفی؛ مریم پور جمشیدی؛ حمیده مرادی


10. تحلیل آندارگوژی و طراحی مدلی برای یادگیری بزرگسالان در محیط های مبتنی بر فناوری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 35-47

نسرین محمدحسنی؛ هاشم فردانش


14. تدوین و اعتباریابی الگوی طراحی ‌‌آموزشی صلاحیت‌های فناورانه دانشجو ‌معلمان بر اساس اسناد بالادستی ملی و بین‌المللی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1396، صفحه 53-68

اسماعیل زارعی زوارکی؛ روشن احمدی؛ داریوش نوروزی؛ علی دلاور؛ فریبرز درتاج


16. طراحی الگوی اجتماع یادگیری و تأثیر آن بر حس اجتماع یادگیرندگان در آموزش الکترونیکی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 63-76

وحید صالحی؛ راضیه رحمانی؛ اکبر مومنی راد؛ سید عبدالله قاسم تبار


17. تأثیر یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه بر مهارت‌های خودتنظیمی و یادگیری دانشجویان

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1396، صفحه 69-77

افسانه حمزه ئی؛ محسن باقری؛ سعید موسوی پور


18. طراحی و اعتبار سنجی الگوی آموزشی استفاده از تلفن همراه برای دانش‌آموزان آسیب‌دیده بینایی: رهیافتی جدید در آموزش و یادگیری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 71-86

ذبیح اله اللهی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ پرویز شریفی درآمدی؛ داریوش نوروزی؛ علی دلاور