راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان نشریه فناوری برنامه درسی

 

هدف

نشریه «فناوری برنامه درسی» با کسب مجوز از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه شماره 226423/3/3 مورخ 27/10/1394 فعالیت خود را در جهت نشر یافته های علمی در حوزه مطالعات برنامه درسی آغاز نموده است.

این نشریه بطور تخصصی نشر مقالات علمی پژوهشی را در دستور کار دارد که با نگاهی فناورانه، کاربست یافته های علمی و فناوری را در برنامه های درسی مورد مطالعه قرار می دهند.

 شرایط دریافت مقاله برای قرار گرفتن در فرایند داوری

 1. مقاله برگرفته از نتایج تحقیق اصیل نویسنده (ها) باشد.
 2. در نگارش مقاله رعایت کامل قوانین شرافت علمی شده باشد.
 3. مقاله ارسالی یا بخشی از داده ها قبلاً به مجله دیگری ارائه نشده و یا چاپ نشده باشد.
 4. فرمت مورد پذیرش مجله بطور کامل رعایت شده باشد.
 5. قواعد نگارشی و ویرایشی بطور دقیق رعایت شده باشد.

راهنمای نویسندگان

 1. نویسندگان محترم می بایست در نگارش مقاله از فرمت مورد قبول نشریه مطابق فایل نمونه تبعیت نمایند. رعایت کامل ویژگی ها از قبیل نوع و اندازه قلم، فاصله ها، چیدمان و ... ضروری است.
 2. در ارجاع درون متنی و تهیه فهرست منابع از فرمت APA تبعیت می شود.
 3. ارجاعات درون متنی و فهرست منابع به زبان انگلیسی است. (منابع فارسی نیز می بایست به انگلیسی برگردانده شود.)
 4. حجم مقاله نمی بایست از 14 صفحه تجاوز نماید.

 اجزاء متن:

متن مقاله اجزاء و عناوین زیر را در بر می گیرد:

 1. عنوان
 2. نام نویسندگان و وابستگی های سازمانی
 3. چکیده مبسوط (مقدمه، روش، یافته ها)
 4. واژگان کلیدی
 5. مقدمه (تبیین مسأله با تکیه بر مبانی نظری و پیشینه پژوهشی)
 6. روش
 7. یافته ها
 8. بحث و نتیجه گیری
 9. منابع
 10. چکیده تفصیلی انگلیسی