اهداف و چشم انداز

اهداف

  1. معرفی و طرح موضوعیت «فناوری برنامه درسی» به‌عنوان یک موضوع و حوزه تحقیقاتی و علمی نسبتاً جدید به پژوهشگران جامعه علمی
  2. توسعه دانش کاربردی (فناورانه) در حوزه مطالعات برنامه درسی و تلاش برای اتصال هرچه بهتر حوزه نظر و عمل
  3. انسجام‌بخشی و انتشار هدایت‌شده پژوهش‌های فناورانه که هم‌اکنون تقریباً به‌طور پراکنده منتشر مس شوند
  4. فراهم آوردن زمینه توسعه انتشار مطالعات بین‌رشته‌ای از طریق انتشار یافته‌های کاربردی
  5. آشنا نمودن دست‌اندرکاران نظام آموزشی و برنامه ریزان درسی با آخرین یافته‌های علمی در حوزه‌های مختلف دانش که می‌تواند بیشتر جنبه کاربردی در طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه‌های درسی داشته باشد