هوالعلیم

رشته‌ی مطالعات برنامه درسی با حدود یک سده سابقه، یکی از رشته‌های پویا، نظریه خیز و کاربردی در حوزه‌ی تعلیم و تربیت است. طراحی و توسعه‌ی برنامه‌های درسی مستلزم بهره‌گیری از یافته‌های طیف وسیعی از رشته‌های علمی همچون روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، علم ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارتباطات است. ورود یافته‌های علمی در حوزه‌های فوق‌الذکر و یا دیگر حوزه‌های علمی و فناوری به حوزه مطالعات برنامه‌ی درسی می‌بایست در یک فرایند عالمانه، با دقت و مبتنی بر پژوهش صورت پذیرد. از این رو یکی از ابعاد مهم و کاربردی پژوهش در رشته‌ی مطالعات برنامه‌ی درسی معطوف به کاربست یافته‌های علمی است که از آن به «فناوری برنامه‌ی درسی» تعبیر می‌شود.

 

مجله‌ی فناوری برنامه‌ی درسی طی نامه شماره 226423/3/3 مورخ 1394/10/27 با کسب مجوز «علمی- پژوهشی» از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مقالات علمی پژوهشی  که به‌طور تخصصی با نگاهی فناورانه، کاربست یافته‌های علمی و فناوری را در برنامه‌های درسی مورد مطالعه قرار داده‌اند، منتشر می‌کند. بدین وسیله از علاقه‌مندان به این حوزه‌ی اختصاصی برنامه‌‌ی درسی دعوت می‌شود که مقالات خود را جهت بررسی و چاپ ارسال نمایند.

** به اطلاع نویسندگان و پژوهشگران گرامی می رساند با توجه به اینکه برابر مقررات کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پس از چاپ شماره های اول نشریه، اعتبار آن باید در کمیسیون نشریات مورد ارزیابی قرار بگیرد؛ دفتر مجله از پذیرش مقالات جدید تا اطلاع ثانویه معذور است. به محض دریافت نتایج ارزیابی نشریه در کمسیون نشریات مراتب به نحوه مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد.**

توقف انتشار

شماره جاری: دوره 2، شماره 3، فروردین 1396 

تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی بر میزان یادگیری، انگیزه پیشرفت تحصیلی و مشارکت دانش‏آموزان کم‌توان ذهنی در درس ریاضی

صفحه 15-28

حمیدرضا جنگی زهی شستان؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ شهلا پزشک؛ علی دلاور